035-7200 600 info@detoekomst.nl

Stevige ambities voor meer fietsgebruik in Nederland.

Tour de Force is het samenwerkingsverband van overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor ‘de fiets’ in Nederland. Als netwerkorganisatie, facilitator en agendasetter is Tour de Force aanjager, motivator en inspirator voor de reguliere fietsgerichte activiteiten die elk van de partners onder hun eigen verantwoordelijkheid uitvoert. Hiervoor heeft AlphaPlus de vormgeving gedaan in een fijne samenwerking met APPM Management Consultants.

Meer informatie op: www.tourdeforce.nl/2e-etappe

Foto: Martin Hols